İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Emlakçılar dikkat! Son tarih 5 Aralık 2019

Emlakçılar dikkat! Son tarih 5 Aralık 2019

Emlakçılar dikkat! Son tarih 5 Aralık 2019

"Mesleki Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmayan emlakçılar faaliyetlerini yürütemeyecek. Belge almayan emlakçıların bir an önce başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Oda kaydı, Vergi Levhası kaydı Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikasını ibraz edemeyen tüm emlakçıların 5 Aralık 2019 tarihine kadar "Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaları gerekiyor.

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı. Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yeniliklerin getirildiği yönetmelik kapsamında belgelerini almayan emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubu Aralık 2019 itibariyle bu sektörde faaliyette bulunamayacak.

Yönetmelikte mevcut firmalar ve bundan sonra kurulacak yeni firmaların İl Ticaret Müdürlükleri tarafından yetki belgesi alacak. Yetki belgesi almak amacıyla firma ortaklarından en az birinin ve satış-pazarlama personelinin “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaları gerekiyor.

Nasıl ve nereye başvurulacak?

Emlak sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar aracılığıyla veriliyor.

Şartlar nelerdir?

a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
b) En az lise mezunu olması,
c) Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,
d) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
e) Konkordato ilan etmemiş olması,
f) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.

Belgesiz çalışana 4 bin lira ceza

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden emlakçılara ve emlak işletlemelerine 4 bin lira ceza verilecek.
  Kategoriler
0242 228 13 98

emlakhizmeti.com, Tüm Hakları Saklıdır.

tr.flatfy.com
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Whatsapp