İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kiranın 30 Gün Gecikmesi Tahliye Nedeni...

Kiranın 30 Gün Gecikmesi Tahliye Nedeni...

Kiranın 30 Gün Gecikmesi Tahliye Nedeni!

1 Eylül 2020 itibarıyla adli tatil son buldu ve adliyeler tam kapasite çalışmaya başladı. Bu halde kira problemleri ön plana çıktı.

Zira kira ödemelerinde birtakım sınırlamalarla karşılaşmıştık.En geniş kapsamlı olanı 22.3.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıydı.

Bu tarihte yayınlanan kararda 30.4.2020 tarihine kadar icra dairelerinde, nafaka hariç, takip işlemleri durdurulmuştu.

Dolayısı ile bu tarihlerde ödenmeyen kira bedelleri için takip yapma imkanı fiilen ve hukuken yoktu. Sonra 26.3.2020 tarihinde 7226 tarihli torba yasa çıkarıldı. Bunun da geçici 2. maddesi şöyleydi:

GEÇİCİ MADDE 2: 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.

Bu tarihler arasında yani dört aylık kira süresi içinde işyeri kiralarının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacaktı ama dikkat edilirse kısıtlama sadece bu idi.

Bilindiği gibi, kira bedellerinin ödenmeyişi halinde kiraya veren, kiracıya ihtarname ile veya icra takibi ile ödeme için otuz gün süre verir.

Otuz gün içinde kira bedeli yine ödenmez ise bu, tahliye nedenidir.

İşte yasa tahliye nedeni olma imkanını ortadan kaldırdı ama yukarıdaki maddenin cümlesinden de anlaşılacağı gibi ödenmesi konusunda bir sınırlama getirmedi.

Yani borç bu güne kadar devam etti. Bu anlatılan işyeri kiraları içindi ama meskenlerde bu sınırlama yok.

Yani mesken kiralarında 1.3.2010- 30.6.2020 arasında ödenmeyen kiralar için tahliye talep edilebilecek.

 Kategoriler
0242 228 13 98

emlakhizmeti.com, Tüm Hakları Saklıdır.

tr.flatfy.com
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Whatsapp