Cumhurbaşkanlığı tarafından bürokrasinin azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ile 111 bürokratik süreç kolaylaştırılıyor.Düzenlemeyle tarım işlerinden, tapu başvurularına kadar bürokraside uzun süre devam eden işlemlere kolaylık sağlandı. Buna göre; sadece tapuda yapılan kolaylık ile vatandaşın üzerinden 158 milyonluk yük kalkıyor. 

Resmi Gazete’nin hafta başında yayınlanan 41 yönetmelik ile 13 tebliğde yapılan değişiklik ile 111 bürokratik süreç kolaylaştırıldı. Buna göre; iş, burs, izin, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet belgesi gibi başvuruların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen belgeleri azaltan düzenlemeler ile mevzuat paketi haline getirildi.

YILDA 3 MİLYON FOTOĞRAF

Düzenleme kapsamında tapu sicil müdürlükleri tarafından yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm Ofisi tarafından yapılan çalışmalara göre sicil müdürlükleri tarafından gerçekleşen resmi senetlerle fotoğraf yapıştırılması şartının kaldırılmasıyla, vatandaş üzerinde oluşan bürokratik yük azaltıldı. Geçtiğimiz yıl 2. milyon 877 bin 805 kez gerçekleşen bu resmi senet üzerinde yapılan idari basitleştirmenin etkileriyle toplam 158 milyon 279 bin TL’lik bürokratik yük vatandaş üzerinden kaldırıldı.

Ürün İthalatında Kontrol Belgesi başvurusunda vatandaştan istenmeyecek 3 belge ile azaltılan bürokratik yük, toplam 28 milyon TL’lik; “İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında verilen Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında toplamda 46 belgenin Bakanlık tarafından vatandaştan istenmek yerine ilgili kamu kurumlarından sistem üzerinden temin edilmesiyle düşürülen 8.5 milyon TL’lik bürokratik yük vatandaşın üzerinden kalktı.

Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak!