İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Değişikliğe Gidildi

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Değişikliğe Gidildi

Yeni düzenlemeye göre; başvurularda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltildi.

Başvuru şartı 400 bin dolar oldu

Böylelikle istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.

Karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayınlanacak

Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesi üzerine; en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Öte yandan; 2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

Başvuru süreci nasıl işliyor

En az toplam 400.000 USD üzerinde gayrimenkul /gayrimenkuller satın alınıp, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Türk Vatandaşlığı talebi işleme konulur. Başvuru, satın alınan gayrimenkul /gayrimenkullerin en az 400.000 USD olduğunu doğrulayan Gayrimenkul Değerleme Raporu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir.

Yapılan incelemelerden sonra Bakanlık, tapu kayıtlarına “üç yıl satılamaz şerhi tesisini” TKGM’nden (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) talep eder. Bakanlık başvuruyu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdikten sonra işlemlerde son aşamaya gelinir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu almak üzere NVİGM’ne (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) davet edilirsiniz.

Birden fazla gayrimenkul alınabilir mi

Toplam değeri en az 400.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alınabilir. Fakat hepsi için aynı anda başvuru yapılmalıdır.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) beyan edilen değerlerin toplamı 400.000 USD’nin üzerinde ise vatandaşlık başvurularını kabul eder.

Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamaları

·        Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektartaşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

·        Taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması gerekmektedir. Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ölçüm çalışmaları biten 71 ilimizde bu prosedür kaldırılmıştır.

·        Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

·        Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

·        Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

 Kategoriler
0532 136 81 34

emlakhizmeti.com, Tüm Hakları Saklıdır.

tr.flatfy.com
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Whatsapp